Operation Unifier – en del av Sveriges stöd till Ukraina, forsvarsmakten.se

För att stödja den demokratiska utvecklingen i Ukraina har Försvarsmakten personal ingående i Operation Unifier, en utbildningsinsats ledd av Kanada. Svensk militär har funnits på plats sedan 2018.
– Operationen etablerades 2015 som ett direkt svar på en förfrågan från den ukrainska regeringen. Insatsens övergripande mål är att bidra till att Ukraina förblir ett självständigt, säkert och stabilt land, säger major Anders Blom, chef för den svenska delegationen. […]

– Försvarsmakten deltar med tolk, stabsofficer, instruktörer inom ammunitionsröjning, militärpolistjänst, stridssjukvård och utveckling av specialistofficerare. Vår personal är spridd på olika platser beroende på vilket kompetensområde de är mentorer inom, säger Anders Blom.

Utöver dessa områden är styrkan involverad i träning och rådgivning inom mekaniserad strid, indirekt eld, luftförsvar, fältarbeten, spaning, prickskytte- och officersutbildning. Läs pressmedelande