Aurora 20, forsvarsmakten.se

För att öka Sveriges militära förmåga kommer Försvarsmakten under maj och juni 2020 att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 20.

Aurora 20 är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där försvarsgrenarna, delar av totalförsvaret och andra länder kommer att öka förmågan att tillsammans möta ett angrepp mot Sverige. Med övningsmoment över hela Sverige kommer Aurora 20 bli större och mer omfattande än förgångaren Aurora 17 – den då största svenska övningen i sitt slag på mer än 20 år.

Under övningen kommer armén, marinen, flygvapnet, regionala staber, hemvärnet samt militära förband från andra länder att delta. Dessutom bidrar övningen till ett stärkt totalförsvar då Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter genomför en av den nationella totalförsvarsövningens fyra aktiviteter under Aurora 20. Läs pressmeddelande