Om värnplikt på moderaternas länsförbundsstämma för Örebro län

Motion från Daniel Granqvist, Örebro Mitt:

Den senaste borgerliga regeringen avskaffade i praktiken värnplikten i Sverige. Det bör så förbli. På ett filosofiskt plan är värnplikt tvångsarbete och således statligt slaveri. Staten är en juridisk person som är till för att skydda medborgarnas friheter och rättigheter. Detta skyddas inom statens gränser genom polis, rättsväsende och övriga rättsvårdande myndigheter. Det skyddas gentemot yttre fiender främst genom militären. Om staten tvingar medborgarna att delta i det militära försvaret, inskränks den frihet som staten är satt att försvara…

Förbundsstyrelsens svar:

Det finns förvisso ett antal argument som talar emot värnplikt till exempel frågan om just värnplikten löser de utmaningar vi står inför vilket bland andra tidigare Överbefälhavaren Sverker Göransson hävdade. Som motionären antyder kan man också ifrågasätta rättvisan i att staten kan tvinga en liten del av befolkningen att göra militärtjänst – och eventuellt riskera sina liv – medan de flesta slipper? Men det finns fler och tyngre vägande argument för att behålla värnplikten – Försvarsmakten har haft stora problem att klara sin bemanning och slog 2016 larm om att man saknar anställda på över 7 000 befattningar, värnplikten hjälper till att lösa den problematiken. I en orolig omvärld stärks försvarsviljan och om vanliga människor gör lumpen stärks den folkliga förankringen till förvaret ytterligare. Det finns också ett starkt folkligt stöd för att behålla värnplikten. I en opinionsundersökning av Aftonbladet/Inizio i januari 2016 anser 68 procent av de intervjuade att det är en bra eller mycket bra idé med värnplikt i Sverige. Andra undersökningar visar ungefär samma resultat. Förbundsstyrelsens föreslår stämman besluta: Att avslå motionen.  Läs  stämmohandlingarna

Vi har på den sajten kommenterat att beslutet om viss pliktuttagning syftar till att komplettera yrkesförsvaret medan allmän värnplikt handlar om att ersätta yrkesförsvaret.