Ökat nordiskt säkerhetssamarbete i Östersjön, svenska.yle.fi

De nordiska länderna samarbetar allt mer då det gäller säkerheten i Östersjön. Det intygade de nordiska försvarsministrarna på torsdagen på en presskonferens i Åbo.

Vid ministermötet behandlades aktuella frågor, såsom säkerhetssituationen i regionen. Man diskuterade bland annat Rysslands militära aktivitet i Östersjön, terrorhot mot nordiska länder, falska nyheter och cybersäkerhet…

Försvarsministrarna diskuterade också de ryska militärplan, som skapade oro då de förra våren flög mycket nära andra länders flygplan så att flera farliga situationer uppstod.

– Aktiviteten i Östersjön har avtagit, delvis för att Ryssland är mer engagerat i Syrien, men vi vet att Ryssland igen kommer att ha militärövningar i området. Vi ska hoppas att det inte uppstår några skador, sade Finlands försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf)…

På grund av Rysslands aggressiva attityd kommer Danmark att rikta mer uppmärksamhet på Östersjön.

– Länderna kring Östersjön är sårbara, men tillsammans utgör de nordiska länderna en stark militär makt. Som Natomakt måste vi också tydligt visa att Natofördragets överenskommelse gäller, att en attack mot ett medlemsland ska betraktas som en attack mot alla, sade Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

– Finland och Sverige har en liten annan syn på Ryssland än Natoländerna, men vi har en likadan oro för vad situationen kan leda till. Därför samarbetar de nordiska länderna kring utrustning, övningar och att utbyta information, tillade Niinistö.

På mötet enades Finland, Sverige, Danmark och Norge om att fortsätta projektet med att skaffa likadana stridsuniformer. Försvarsministrarna uttryckte en klar vilja att gå vidare med projektet. Nu ska Norge utreda juridiska frågor kring anskaffningen och användningen av likadana terrängdräkter och underställ. Avsikten är att kläderna ska kunna tas i bruk 2021. Läs artikel