Ökat militärt samarbete i Östersjöregionen, forsvarsmakten.se

Under ett möte mellan Danmarks och Sveriges respektive chefer för operationsledningen, generalmajor Michael Hyldgaard och generallöjtnant Carl-Johan Edström, lades planerna upp för ett ökat operativt samarbete mellan länderna. […]

De båda cheferna avhandlade möjligheterna för mer konkret operativ planering och aktiviteter, bland annat relaterat till Natos framskjutna närvaro i Baltikum, patrullering i luftrummet inom Natos Air Policing och marin verksamhet.

– Med bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i Europa och Sveriges och Finlands blivande medlemskap i Nato kommer det militära samarbetet öka såväl i Norden som i hela Östersjöregionen, säger Michael Hyldgaard. Läs pressmeddelande