Två bröder döms för grovt spioneri, domstol.se

Tingsrätten dömer två bröder för grovt spioneri och den äldre brodern för obehörig befattning med hemlig uppgift. Den äldre brodern döms till livstids fängelse och den yngre brodern till fängelse 9 år och 10 månader.

I åtalet påstod åklagaren i korthet följande.

– Anskaffandebefordran och röjande av ca 100 hemliga dokument från den svenska säkerhets- och underrättelsetjänsten för att gå Ryssland och den ryska underrättelsetjänsten GRU tillhanda.

– Den äldre brodern, som varit anställd på SÄPO och Försvarsmakten, anskaffade dokumenten inom ramen för sina anställningar.

– Den yngre brodern deltog i planeringen av gärningen och skötte kontakterna med Ryssland och GRU inklusive frågor om överlämnande av uppgifter och mottagande av ersättning.

Åklagaren har lagt fram omfattande bevisning som kan delas in i två delar.

– SÄPO:s analys: Underrättelseinformation om en person inom svensk säkerhets- och underrättelsetjänst som erbjudit uppgifter till GRU (en s.k. uppgiftslämnare). SÄPO:s internutredning som resulterar i att den äldre brodern bedöms vara den mest sannolike uppgiftslämnaren.

– Bevisning som tagits från bröderna: Från den äldre brodern finns bl.a. spår av hantering av hemlig information på en privat dator och stor kontanthantering. Från den yngre brodern finns bl.a. ”dagboksanteckningar” som hittats på USB-minne. Läs domstolens redovisning