Ökat intresse för Lottakåren, sverigesradio.se

För första gången på många år så växer Lottakåren. Under de senaste åren så har medlemsantalet ständigt sjunkit, men nu ser man ett trendbrott.

I Värmland så finns det två levande Lottakårer kvar i Kil och Filipstad, men även om Kils kår kunde rapportera ett uppsving i medlemsantal under året, så är medelåldern ganska hög. Men i år verkar det som om intresset ökar för att bli medlem i kåren. Det är omvärldsläget och de stora bränderna som påverkat. Men även regeringens satsning på information har haft sin del.

– Nu ser vi att inresset bland unga ökat och vi har fått lägga in extraplatser på våra sommarläger, säger Maria Öst som  är kommunikatör hos Lottakåren.

Fakta:
Svenska Lottakåren utbildar kvinnor inom flera olika militära
kompetenser med placering i Försvarsmakten som stabsassistenter,
underrättelseassistenter och fältkockar. Inom den civila krisberedskapen har Svenska Lottakåren utbildningari krishantering, säkerhetspolitik och ledarskap. Läs artikel