Ökade försvarskontakter och obefintliga SÄPO-rapporter, Lars-Gunnar Liljestrand

I Svenska Dagbladet har man kunnat läsa två artiklar som på olika sätt tar upp svensk alliansfrihet och Nato-medlemskap. Tomas Augustsson (29/6) skriver balanserat om hur beroende det svenska försvaret är av amerikansk teknik och att detta varit ett faktum sedan decennier tillbaka. Augustsson tonar ner den värsta hysterin hos förespråkarna för Nato-medlemskap med det nyktra konstaterandet: ”Så ska man döma av de nuvarande signalerna kommer den svenska försvarskopplingen till USA att öka, alldeles oavsett om vi är med i Nato eller inte.”

I bjärt kontrast till Augustsson står Claes Arvidssons ledarstick, under rubriken ”Pst det är från säkerhetspolisen” (27/6). Enligt Arvidsson är förslag om dialog och kompromisser från svensk sida bara tecken på Kremls infiltration och propaganda i Sverige. Arvidsson ger inga öppningar för annat än konfrontation med Ryssland.

Det är liknande resonemang som förts av Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski när han i sin famösa attack på Sven Hirdman påstår (23/6): ”Enligt Säpo bedriver Ryssland förberedelser för krig eller hot om väpnat våld mot Sverige, vilket också bekräftats av ryska militära övningar.” Wolodarski säger alltså att Säpo har rapporterat om att Ryssland planerar krig mot Sverige.

För att ta reda på det verkligen var så kontaktade jag Säpo och frågade om någon sådan rapport förelåg och fick svaret att allt i den vägen var den vanliga årsrapporten 2014. Där finns ett avsnitt om att utländska stater, liksom under hela efterkrigstiden, bedriver olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Även Ryssland som ökat sin verksamhet efter Ukrainakrisen. Underrättelseverksamheten avser ”information om det svenska försvaret, politik, ekonomi, teknik, vetenskap och politiska flyktingar”, skriver Säpo i årsboken.

Otrevligt alltså men knappast krigsplaner som Wolodarski målar upp.