Ökad rysk aktivitet i Östersjön – extra förband till Gotland, sverigesradio.se

På grund av ökad rysk aktivitet i Östersjön har Försvarsmakten gjort en så kallad beredskapsanpassning där extra förband tillförts Gotland från både armén och marinen.

”Bedömningen är fortfarande att hotbilden är oförändrad och sannolikheten för ett väpnat angrepp på Sverige är låg”, säger Tomas Ängshammar, kommunikationschef vid Försvarsmakten Gotland. Läs artikel