Oenighet om vad som krävs för medlemskap i Nato, sverigesradio.se

Det krävs att minst tre fjärdedelar av de närvarande riksdagsledamöterna röstar ja till att Sverige ska med i Nato för att beslutet ska vara giltigt enligt KU:s vice ordförande socialdemokraten Hans Ekström.

Därmed kan det bli svårt för (M) att driva igenom ett riksdagsbeslut om svenskt Nato-medlemskap utan stöd från (S).

Moderaternas partisekreterare menar dock att varje militärt samarbete har ”sin egen unika karaktär” och därför är det inte säkert att kravet på tre fjärdedelar gäller. Läs artikel