Ökat antal styrkor i beredskap i Sverige, hn.se

Försvarsmakten har ökat antalet beredskapsstyrkor som ska kunna sättas in snabbt.
– De är sedan en tid tillbaka fullt operativa, beredda att lösa uppgifter med mycket kort varsel, säger insatschef Micael Claesson. […]

Försvarsmaktens insatschef säger nu att fler styrkor i Sverige satts i beredskap.

– Redan i förra veckan fattade Försvarsmakten beslut om att öka antalet beredskapsstyrkor och jag kan bekräfta i dag att de sedan en tid tillbaka är fullt operativa, beredda att lösa uppgifter med mycket kort varsel. […]

Försvarsmakten står fast vid sin bedömning om att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg, men kan inte uteslutas. Det gäller även för den militärt strategiskt viktiga ön Gotland. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj tog i ett tal i riksdagen under torsdagen upp att rysk propaganda visat hur Ryssland skulle kunna ta över Gotland.

– Vi kan inte bortse från att ön ligger där den ligger. Men vi ser inget övergängande militärt hot, säger Michael Claesson. Läs artikel