ÖB pratade ledarskap med officersprogrammet, forsvarsmakten.se

Under fredagen hade Sveriges överbefälhavare, general Micael Bydén, sammankallat samtliga kadetter vid officersutbildningen på Karlbergs slott för att ge sin syn på ledarskap och diskutera Försvarsmaktens framtid.

 General Bydén inledde med att prata om hur omvärldens snabba förändringar påverkar Försvarsmakten. Han betonade vikten av fortsatt internationell samverkan, ett nytt totalförsvar, en välfungerande personalförsörjning och övningsverksamhet.

– Det ska inte vara värt för en motståndare att agera militärt mot vårt land. Insatserna ska vara för höga, sade Bydén.

Överbefälhavaren konstaterade att försvarsviljan i det svenska samhället ökar. Försvarsmakten behöver dessutom rustas för en ny typ av krig. Bydén besökte nyligen östra Ukraina, och beskrev läget där som ”ett skyttegravsbaserat krig som liknar första världskriget, men med moderna drönare och avancerad strategisk kommunikation”. Läs artikel