Ballistiskt samarbete i norrländsk kyla, fmv.se

Under två veckor i februari stod Sverige och FMV värd för ett internationellt Nato-möte, på artilleriregementets område i Boden, där 54 representanter från 15 länder deltog.

– Det ett samarbetsprojekt som pågått i 20 år. Syftet är att utveckla och bibehålla programvara för ballistiska beräkningar, säger Susanna Valldor, Sveriges och FMV:s representant i projektet.

I samarbetsprojektet NATO S4, SG2 Shareable Fire Control Software Suite, samlas ballistiker, meteorologer, användare, tekniska experter och utvecklare från såväl myndigheter som industri under ett tak för att diskutera en gemensam väg framåt i det gemensamma ballistiksamarbetet.

– Vi informerar dessutom varandra om vad som händer i våra respektive länder, för att hitta fler möjligheter till samarbete och informationsutbyte, säger Susanna Valldor.

Gruppen träffas regelbundet, men mötena hålls vanligen i centrala Europa.Läs artikel