ÖB om kraven från Nato: ”Alla måste leverera, annars misslyckas vi”, dn.se

Vilken roll spelade Micael Bydén för Sveriges ja?

Den åttonde april, drygt en månad före Finlands officiella besked, gav han regeringen ett så kallat ”militärt råd”. Han hade kallats till ett möte för att ge det militärstrategiska perspektivet.

– Här kunde jag vara väldigt tydlig. När jag tar min utgångspunkt från vårt huvuduppdrag, att möta ett väpnat angrepp ensamma eller tillsammans med andra, då är det helt rätt att ansöka om Natomedlemskap.

Exakt hur Sveriges medlemskap ska se ut är för tidigt att svara på, enligt ÖB. Men vi måste vara redo att i högre utsträckning delta i operationer, insatser och övningar. På medlemsmötet i Madrid nyligen beslutade alliansen att utöka antalet soldater.

Kan det bli aktuellt att vi skickar svenska soldater till Baltikum?

– Det är ett väldigt tydligt exempel. Det är ingen självklarhet och inte beslutat, men det ligger rätt naturligt just nu. Det som heter Enhanced forward presence, eller Forward presence. För oss i den här regionen är ju Baltikum väldigt tydligt. Vi har också ett väldigt nära samarbete med Finland, det kanske ska innebära någonting mer i förlängningen. […]

Den som behärskar Gotland har ett gynnsamt läge. Samtidigt finns andra delar av landet som måste prioriteras, enligt ÖB. Han räknar upp flera områden: högst upp i norr mot Nordkalotten, Norska havet och Arktis. Storstockholmsområdet med statsledningen. Västkusten med hamnar som förser hela Skandinavien med förnödenheter. Basområden i södra Sverige. Läs artikel