ÖB om hotet: Svenska försvaret måste stärkas, Dagens Nyheter

Rysslands militära styrka fortsätter att växa under lång tid framåt. Det ökar riskerna för Sverige och försvaret måste stärkas, enligt överbefälhavaren Micael Bydén. Försvarsminister Peter Hultqvist säger till DN att det ”är absolut nödvändigt” att öka Sveriges militära förmåga…

I juni 2015 beslutade de fem riksdagspartierna S, MP, M, C och KD att höja anslagen till försvaret fram till och med 2020. Liberalerna och SD ville satsa ännu mer på försvaret och V mindre.

Efter försvarsbeslutet 2015 så har läget i omvärlden försämrats ytterligare. I Ukraina fortsätter strider med rysk inblandning att kräva dödsoffer. I Syrien har Ryssland gått in med bomb- och robotanfall från flyg och fartyg. I Europa har IS terrordåd lett till att Sverige i Irak deltar i den USA-ledda koalitionen mot IS.

Närmare Sverige genomför Ryssland alltmer avancerade och överraskande övningar. Den ökade hotbilden bidrog till att ÖB i september i förtid återmilitariserade Gotland. I oktober sändes ryska Iskander-robotar och avancerade robotfartyg till Östersjöenklaven Kaliningrad. I början av 2017 kommer flera Natoländer att sända mindre trupper till Norge, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

– I Sveriges fall utgör Rysslands agerande, Rysslands upprustning och förmågor vår främsta utgångspunkt. Så länge den svenska försvarsförmågan inte utvecklas i takt med de förändringarna så kommer de operativa risktagningarna att öka.

Varningen kommer från Sveriges överbefälhavare sedan 13 månader tillbaka, Micael Bydén. Det är nya signaler. Tidigare har ÖB sagt att försvaret ”ägnar all kraft” åt att genomföra 2015 års beslut. Men när Micael Bydén förra lördagen höll ett inträdesanförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademien sade han:

– Tiden är nu inne att se bortom inriktningsbeslutet. Avgöranden måste göras i närtid för att hantera den operativa risken på sikt.Läs artikel