«Nye NATO» krever jernbane og nye store havner i nordre Nordland og Troms, nordnorskdebatt.no

Einar Sørensen, journalist og redaktør i avisa 'Tromsø',

Svensk og finsk medlemskap i NATO reiser øyeblikkelig viktige utfordringer for alliansen. Den viktigste er hvordan skal NATO bistå og unnsette spesielt Finland som ligger inneklemt med en 1300 km lang grense mot Russland. Et annet er det logistiske mareritt for de to nye NATO-land som ikke har kyst eller havner ut mot Nordsjøen eller Nord-Atlanteren. Hvordan skal alt de to nye medlemslandene trenger av forsyninger bringes inn til dem?

  • NATO vil bygge ut Kallax-basen (Luleå) og Rovaniemi til hovedsentra for forsvaret av Nordkalotten.
  • På norsk side blir Nordre Nordland, Troms og Vest-Finnmark oppgradert. De viktigste sentra her er Narvik, Setermoen, Tromsø og Skibotn – med Harstad og Alta deretter.
  • Jernbanens vitale posisjon: Ofotbanen opprustes, parallelt med at det bygges en jernbane fra Tromsø via Skibotn til Finland. Skibotn må bli et jernbaneknutepunkt, med en baneforlengelse til Alta for å sikre NATOs nordlige grenser.
  • Tromsbanen fra Tromsø til Narvik skal binde sammen regionen – men slik at Skibotn blir det viktigste sentra.
  • Det må bygges ut sentrale havner i Nordre Nordland, i Troms og i Vest-Finnmark for å kunne betjene sjøtransport fra allierte land, som direkte fra USA til Nord-områdene. Det vil bli aktuelt med en ny sentralhavn i Ofoten, utbygging av Tønsvik havn i Tromsø og en ny havn i Skibotn, alle med jernbaneterminaler direkte til havneområdene. Läs artikel