Kampen för nedrustning och storpolitiska maktspel – möt Hans Blix, open.spotify.com

”Hans Blix har inte ändrat ståndpunkt beträffande Nato. Hoten mot Sverige har inte ändrats efter februari 2022. Inget talar för rysk expansion västerut. Natoexpansionen kan leda till att Ryssland drivs mot Kina. Hela Europa blir för kompakt. Österrike, Sverige och Finland som alliansfria för med sig avspänning. Avspänningszoner är viktiga. Blix föredrar avspänning. En trygg fyr när det stormar.”

Lyssna på intervjun.