Nya rekryter till tjänstgöring, puolustusvoimat.fi

Måndagen den 2 januari 2017 inleder omkring 12 500 värnpliktiga män och frivilliga kvinnor sin tjänstgöring. Andelen kvinnor är omkring 300.

Inom armén inleder omkring 10 000, i marinen ungefär 1 500 män och kvinnor sin tjänstgöring. Resten fördelas mellan Gränsbevakningens och flygvapnets truppförband. Svenskspråkiga rekryter inleder i allmänhet sin tjänstgöring vid Nylands brigad.

De traditionellt största truppförbanden som tar emot rekryter är Kajanalands brigad och Karelska brigaden jämte. Björneborgs brigad, som alla tre tar emot omkring 2 000 rekryter. Nylands brigad, som ger beväringsutbildning på svenska, tar emot cirka 750 rekryter. Läs artikel