10 viktiga händelser under 2016, Lars Gyllenhaal, utbud.pennanochsvardet.se

Finland satsar på både kvantitet och kvalitet

Enligt den finska tidningen Helsingin Sanomat kommer den krigstida primära försvarsstyrkans storlek öka med 50 000. Det är alltså en ny numerär ungefär lika stor som det nutida svenska försvaret. Totalen i Finland kommer därmed öka från idag 230 000 personer till 280 000. Lägg därtill Finlands beslut att från och med 1 januari 2017 inleda utbildning av nya beredskapsstyrkor med grundutbildning upp till 347 dygn. Alla försvarsgrenar ska utbilda egna beredskapsstyrkor. Läs krönikan