Nya kommendören tror på färre internationella krigsövningar men ett tätare samarbete med Sverige, hbl.fi

En förändring inom Försvarsmakten är att antalet internationella krigsövningar kommer att minska framöver.

– De internationella krigsövningarna kommer inte att bli fler, snarare tvärtom. Nästa år blir det antagligen färre övningar än under det här året, sade Kivinen då han mötte medierna i Helsingfors under sin första arbetsdag som Försvarsmaktens kommendör. Orsaken till att övningarna väntas bli färre är att Finland har lärt sig vilka övningar som är mest lönsamma att delta i med tanke på landets egen framtid.

– Internationellt samarbete bör i första hand vara till nytta för utvecklandet att vår nationella prestationsförmåga, sade Kivinen. Det redan nu täta försvarssamarbetet med Sverige är något som Kivinen tror kommer att tätna ytterligare under hans tid som kommendör. Kivinen sade under presskonferensen att ländernas försvarsmakter inom snar framtid kommer föra diskussioner om vad som kunde vara nästa steg för ett ännu tätare samarbete.

– Sverige är vår närmaste kompanjon på många plan. Om vi inte har kontakt dagligen så åtminstone varje vecka. Läs artikel