Nya kommendören för armén: ”Den allmänna värnplikten fungerar”, maavoimat.fi

Innan han tillträdde som kommendör för armén tjänstgjorde generalmajor Hulkko som stabschef för armén. Generallöjtnant Seppo Toivonen, som lett armén sedan juli 2014, överflyttas till reserven.

– Generallöjtnant Seppo Toivonen har målmedvetet utvecklat armén och dess beredskap i enlighet med de krav som snabba förändringar i säkerhetsomgivningen ställer. Försvarsmaktsreformen planerades under Toivonens ledning. Reformen skapade en fungerande grund för arméns verksamhet och utveckling, tackade generalmajor Hulkko sin föregångare i sitt festtal…

– Även i framtiden kommer Finlands försvar att bygga på allmän värnplikt. Personligen ser jag inga andra alternativ. Tillsammans ska vi fortsätta att göra vårt bästa för att som många finska män och frivilliga kvinnor som möjligt ska inleda sin militärtjänst och fullgöra den med hedern i behåll. Det här kravet är inte bara militärt utan det ligger också i samhällets intresse att bevara värnplikten, betonade generalmajor Hulkko. Läs artikel