Hirdman: ”Sverige har blivit en gläfsande hund”, etc.se

När Sverige i höst genomför den största militärövningen sedan kalla kriget bygger scenariot på ett ryskt angrepp. Sveriges tidigare ambassadör i Moskva, Sven Hirdman, menar att Sverige i stället för att provocera borde lära av Finland och skapa en relation byggd på samtal och diplomati.

”Sverige har i dag ingen dialog med Ryssland. Finlands president Sauli Niinistö är ett föredöme”, säger han…

– Sverige har blivit en gläfsande hund som försöker gläfsa tillsammans med den amerikanska hunden. Huvuduppgiften för Sverige har i 200 år varit att minska spänningen mellan stormakterna, vilket vi borde fortsätta med, men vi har i dag ingen dialog med Ryssland, säger han.

Går det att vara skarpt kritisk mot Ryssland och samtidigt bygga en god relation?

– Ja, och ett exempel på det är Finland. I Finland tycker de lika illa om det som är dåligt i Ryssland som vi, men de hanterar det på ett föredömligt sätt. Om vi verkligen vill lösa konflikter måste människor träffa varandra och bli av med misstron. Vi kan säga till Putin att vi inte tänker ändra på vår neutralitetspolitik och berätta att vi vill ha avspänning, säger han…

Som Dagens ETC tidigare berättat så har upptrappningen inletts inför höstens omfattande militärövning Aurora 17, som är den största sedan kalla kriget. 19 000 svenska soldater kommer att delta tillsammans med förband från våra nordiska grannar och baltländerna…

– Det kommer att vara en förfärlig massa robotar, flygplan och fartyg i farten under september. Det är ett bevis på hur konfrontationslinjen mellan stormakterna nu går genom Östersjön. Jag tycker att det är bra att Sverige övar men detta scenario där ryssarna angriper Gotland och där vi ska få hjälp från USA och Nato, är provokativt. Och frågan är om vi verkligen ska ha amerikanska stridsvagnar i Sverige, säger Sven Hirdman. Läs artikel