Nya försvarskostnader: ”Tvåsiffrigt i miljarder”, svd.se

Investeringsbehovet i det civila försvaret uppgår till 55 miljarder under åren 2021–2025, enligt inrikesminister Mikael Dambergs (S) redovisning vid försvarsförhandlingarna. På den militära sidan har det tillkommit kostnader på ”tvåsiffriga belopp i miljarder”. […]

  • Den årliga förvaltningskostnaden uppskattas till mellan fyra och fem miljarder, samma nivå som i försvarsberedningens rapport.
  • Investeringsbehovet för perioden 2021–25 är beräknat till 55 miljarder kronor.
  • Till det ska läggas ytterligare tolv miljarder för drift och underhåll under samma period.

[…] SvD kan nu också rapportera om ett nytt bakslag med kraftigt ökade kostnader för det militära försvaret i jämförelse med tidigare kända siffror. Både försvarsmyndigheterna – Försvarsmakten och FMV – och industrin har redovisat fördyringar i en handfull projekt.

– Det rör sig om tvåsiffriga belopp i miljarder och då blir det ännu svårare än tidigare att genomföra försvarsberedningens förslag, i synnerhet då på armésidan, det är där det kommer att strykas i förhållande till Värnkraft, säger en person med god inblick.[…]

Regeringens proposition om totalförsvaret 2021–25 ska ligga på riksdagens bord i september för beslut senare under året. Läs artikel