Insatsen Irini: EU ser till att vapenembargot i Libyen efterlevs, consilium.europa.eu

Europeiska unionen intensifierar sina ansträngningar för att se till att verkställa FN:s vapenembargo i Libyen, och bidrar därigenom till fredsprocessen i landet, genom att man inleder en ny militär GSFP-insats i Medelhavsområdet.

Rådet antog i dag ett beslut om en ny militär EU-insats i Medelhavsområdet, Eunavfor MED Irini. […]

Irini, som betyder fred på grekiska, ska ha till huvuduppgift att se till att FN:s vapenembargo iakttas. Till sin hjälp kommer man att användaflyg och drönare, satelliter och bevakningsfartyg. Uppdraget kommer bl.a. inspektera fartyg på öppet hav utanför Libyens kust som man misstänker smugglar vapen till eller från Libyen, och genom Irini agerar EU i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2292 (2016). Läs artikel