Nya eldledare drillades, forsvarsmakten.se

Teori blandat med praktiska moment som avslutades med examen i form av granatkastarskjutningar. Efter fyra utbildningsveckor har Försvarsmakten numera tillgång till elva nyexaminerade eldledare som i framtiden kommer arbeta med funktionen indirekt bekämpning.

Artilleriets uppgift är att skjuta indirekt eld vilket innebär att pjäserna inte ser sitt mål när de skjuter. Därför behövs en sensorenhet som meddelar positionen för granaternas nedslagsplats.
Det arbetet faller till eldledarna som beroende på förbandstyp antingen innästlar bakom fiendens linjer för att kunna observera fientliga styrkor, alternativt understödjer ett manöverförband med indirekt eld.
Som funktionsansvariga för funktionen indirekt eld är en av Artilleriregementets uppgifter att genomföra utbildning av nya eldledare. Läs pressmeddelande