Ny Lördagsintervju 21 – riksdagsman Roger Richtoff om Sveriges köp av robotar från USA, youtube.com

[…] I intervjun får vi höra varför Richtoff anser att detta riskerar bli en teknisk och ekonomisk felsatsning som kostar 10-tals miljarder utan att ge oss det vi behöver. Bakgrunden är alltså att försvarsminister Peter Hultqvist överraskade i november 2017 genom att meddela att regeringen bestämt sig för att köpa den föråldrade amerikanska luftvärnsroboten Patriot. I samband med detta uppdrog man åt FMV att begära in offert från USA vilken förhandlades under statsminister Löfvéns möte med president Trump i USA. Tre saker var särskilt förvånande:

Regeringen beslutar först vilket system som ska köpas. Därefter begär man pris i en offert. Man beslutar också att inte begära in ytterligare offerter. Dvs hela processen går baklänges mot vad som är normalt och tar inte in alternativ. Systemet är föråldrat och alldeles för dyrt jämfört med det europeiska systemet som FMV har var mest intresserat av. Det går inte enkelt att applicera på våra korvetter vilket kanske är den viktigaste tillämpningen Patriots radar har ett begränsat synfält som gör att systemet inte klarar det kanske främsta hotet som är kryssningsmissiler. Det missar hot som ligger utanför radarns begränsade synfält. Dessutom är Patriotsystemet kanske dubbelt så dyrt som den europeiska lösningen samt har betydligt högre underhållskostnad. Det kräver flera hundra personer för att hantera en avfyrningsplats. Läs utskriften