Norsk forsvarstopp demper skrekkbildet av Kina og Russland i nordområdene, forsvaretsforum.no

– Kina forholder seg til internasjonale regler i nord. Kinesernes aktiviteter er mindre omfattende enn man kan få inntrykk av, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet.

Forsvarsdepartements sikkerhetspolitiske direktør Svein Efjestad sier det slik:

– Av og til virker det på meg som om man har et overdrevet trusselbilde av hva som skjer i nord. Det kommer stadig antydninger om stor kinesisk aktivitet i nord, men det kan jeg ikke se særlig tegn til. Det er ett eksempel på at vi bør følge med, men også at vi gjør det. Läs artikel