Norrbotten – ett hot mot Ryssland, NSD

Huruvida det ryska forskningsplanet ville flyga över två norrbottniska militärstrategiska mål för att spionera eller ej, vill inte Ring uttala sig om.

– Nej, det vore rena spekulationer. Forskarteamet från Tyskland uppger ju att rutten inte bestämts av Ryssland utan av det internationella teamet bakom klimatstudien. Å andra sidan kan man ju heller inte garantera att Ryssland inte haft möjlighet att påverka dem, säger han till NSD.

Men att Ryssland har ögonen på Norrbotten generellt sett är han övertygad om.

– Ja, det har man definitivt. För Sverige är Norrbotten strategiskt med tanke på de stora naturtillgångarna, men jag tror inte att Ryssland skulle vara intresserat av att ”besätta” territoriet på det sättet. Snarare handlar det om att Ryssland uppfattar möjligheten att Norrbotten skulle kunna användas för verksamhet som kunde vara ett hot mot Ryssland.

Ring beskriver den känsla han tror genomsyrar det ryska försvaret, en rädsla för att bli ”omringad”. Som exempel tar han Natos närvaro och samövningar mellan de nordiska försvarsmakterna.Läs artikel