Ja till avtal med Nato om värdlandsstöd, riksdagen.se

Riksdagen bör säga ja till samförståndsavtalet mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd. Det anser det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Avtalet ska underlätta de praktiska förberedelserna för militärt samarbete och göra det administrativt enklare för Sverige att fungera som värdland åt Nato-ledda operationer och övningar.

Redan den 4 september 2014 undertecknade Sverige ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Avtalet börjar gälla först när Sverige har meddelat Nato att vissa nödvändiga åtgärder har gjorts. Nu vill det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet att riksdagen godkänner regeringens förslag på avtal.

Bakom utskottets förslag står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna….

Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget. Partiet vill värna den svenska alliansfriheten och vill därför att Sverige säger upp avtalet om värdlandsstöd. Om inte riksdagen gör det vill partiet att verksamheten inom ramen för avtalet bara ska kunna aktiveras av riksdagsbeslut. SD anser också att konsekvenserna av ett svenskt värdlandsavtal inte är tillräckligt utredda.

Vänsterpartiet reserverar sig också mot förslaget, då det skulle innebära ett steg mot ett medlemskap i Nato. Dessutom har utformningen av avtalet skett utan folklig förankring, menar partiet. Läs meddelandet