Norge styrker NATO i nord, Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre, vol.no

Nordområdene er av stor strategisk betydning. Kontroll, overvåkning og varsling er avgjørende for å kunne håndtere ulike situasjoner, om nødvendig sammen med allierte.

Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35. I november mottar Luftforsvaret de tre første flyene. Kampflyene har en voldsom kampkraft og kan treffe godt forsvarte mål på lang avstand, og overleve i møte med moderne fiendtlige trusler…

Norge har enorme havområder som også er av strategisk interesse for Russland. Derfor har regjeringen inngått avtale om levering av fire nye ubåter med hypermoderne langtrekkende våpensystemer. Kontrollen med Norges store havområder vil med nye ubåter bli merkbart bedre. Ubåter bidrar til å sikre Norges maritime interesser og er svært viktig for å forsvare NATOS maritime flanke i nord. Läs artikel