FFI-rapport: HV trenger 52.000 soldater, aldrimer.no

En hemmeligholdt forskningsrapport slår fast at Heimevernet bør bestå av minst 51.806 soldater, eller rundt 14.000 flere enn det regjeringen legger opp til. Men Forsvarsdepartementet (FD) har sørget for at rapporten tidligst kan bli presentert etter stortingsvalget.

Rapporten, som er bestilt av sjefen for Heimevernet (HV) og i hovedsak allerede ferdigstilt av forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), inneholder konklusjoner som er politisk sprengstoff i den kommende valgkampen.

— Jeg kan bekrefte at rapporten er blitt utsatt og at beslutningen ble tatt av FD, sier oberstløytnant Per Olav Vaagland i HV-staben. Han vil ikke kommentere rapportens innhold…

Rapporten konkluderer også med at antall HV-distrikter ikke bør reduseres, for å ivareta nærhet mellom Heimevernets distriktssjefer, lokale politimestre og fylkesmenn. Dette er spesielt viktig fordi HV har det territorielle ansvaret i en krigssituasjon. Läs artikel