Norge med i britisk reaksjonsstyrke, forsvaret.no

Styrken Joint Expeditionary Force (JEF) skal kunne rykke ut til kriser og hendelser over hele verden, både sammen med- og uavhengig av NATO…

JEF kan operere alene, men også integreres med andre reaksjonsstyrker eller støtte NATO, EU eller FN-styrker. Fullt oppsatt vil JEF kunne deployere om lag 10.000 soldater, og bidra i alt fra militære operasjoner til humanitær hjelp.

– Dette er en viktig del av britisk forsvarsstrategi, sier den britiske generalmajoren.

Joint Expeditionary Force ble etablert i 2015, som et resultat av NATO-toppmøtet i Wales året før…

Nå gjenstår den store eksamen for JEF. For kort tid siden var britene i Oslo for å diskutere øvelsen Exercise Joint Venture 2018, som holdes de første ukene i mars. Norge deltar blant annet med stabspersonell.

– Målet er å trene JEF-styrkens hovedkvarter og sørge for at det er klart til drift, forklarer den britiske styrkesjefen, Skeates.

Øvelsen vil foregå på Kypros og i Cornwall i England. Under møtet i Oslo ble de siste detaljene for øvelsen gjennomgått for både luft-, sjø- og hær-kapasiteter, samt spesialstyrker og logistikk. Läs artikel