Bakgrunnen er et gjensidig ønske om å utveksle informasjon om militær aktivitet og bidra til å unngå misforståelser.

Fra norsk side har det vært gjort klart at det ikke er aktuelt å gjenoppta forsvarssamarbeidet med Russland som ble suspendert i 2014 på grunn av Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina. Det har likevel stor verdi å utveksle informasjon og erfaring direkte for å bevare stabilitet i nord. Läs pressmeddelande