Norge i folkerettsfloke, klassekampen.no

Kommentar: I artikeln nedan framhålls helt riktigt att Norge bryter mot folkrätten då man angriper den syriska regeringens styrkor. Men man menar att Norge hade rätt att angripa IS i Syrien. Det är fel. Den USA-ledda koalitionen Inherent Resolve, där Norge ingår, har ingen inbjudan från den syriska regeringen att bekämpa IS på syrisk mark. Den syriska regeringen har fördömt koalitionens intervention i Syrien som ett brott mot landets suveränitet. Vi har tidigare kommenterat  koalitionens intervention i Syrien och hur den förhåller sig till folkrätten.

Klassekampen: Flere jusseksperter mener Norge kan ha brutt folkeretten da regjeringen støttet syriske opprørere som sier de kjemper mot Bashar al-Assad.

– Sannsynligheten for at Norge har brutt folkeretten er ganske høy, sier professor Malcolm Langford ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Den amerikanske folke­retts­eksperten Mary Ellen O’Connell sier at Norge «kan ha brutt prinsippet om ikke-intervensjon».

«Det virker ikke mulig for Norge å skille mellom støtte til anti-ISIS- og anti-Assad-kamp», skriver hun i en e-post til Klassekampen. […]

Han (Langford, red anm) mener Norge «tok en stor risiko da de støttet opprørere de ikke kunne velge selv», men som ble valgt av USA.

– Norge er bundet til USAs mast og måtte stole på amerikanerne, sier Langford.

Jørgen Skjold, stipendiat ved Institutt for offentlig rett, vil ikke «konkludere bastant», men påpeker at:

– Våpentrening, materiell, finanser, logistikk og annet som er nødvendig for paramilitære grupper som vil drive væpnet opprør mot et regime, vil normalt være et brudd på plikten til å ikke intervenere, dersom man visste, eller burde forstå, at gruppa hadde et slikt mål.

– Der en stat utruster og trener en privat gruppe og sender denne inn i en borgerkrigssituasjon, mot det sittende regimets vilje, vil vel det meste tale for at staten hadde grunn til å tenke at gruppa ønsket, og på et tidspunkt kom til å drive, væpnet opprør mot regimet, sier Skjold. Läs artikel