Norge har ingen hær lenger,aldrimer.no

– I dag er det bare navnet igjen av Hæren, sier tidligere brigade 12-sjef og konsernsjef i Nammo gjennom 15 år, Edgar Fossheim (66).

Snaut ett år etter at han sluttet som administrerende direktør i Nammo på Raufoss, tar Edgar Fossheim på aldrimer.nos oppfordring bladet fra munnen om den norske hærstrukturen. På klingende trøndersk svarer han først på vårt spørsmål om satsingen på stridsvogner. Siden baller det på seg.

– For det første har vi bare så vidt én brigade, hvis vi teller alt sammen. Vi har spesialstyrken, noen vaktavdelinger ved grensen og en som passer på kongehuset. Men kampkraft utover de tre bataljonene i den eneste brigaden som står igjen, har vi ikke. Det er ikke noen hær da vet du, sier Edgar Fossheim oppgitt. Läs artikel