När staten sviker glesbygden, Birger Ekerlid, Länstidningen

– Det är ungefär som att kalla in landstormen, anmärkte en person som försökte vara lustig.

Anspelningen på det gamla försvarssystemet fälldes apropå mitt återfall som ledarskribent i Länstidningen. Det är nämligen över 20 år sedan jag sist skrev en ledarartikel. De senaste årens verser i Julkalendern räknas liksom inte.

Jag svarade henom att landstormen ligger i tiden med tanke på den aktuella försvarsdebatten. Sverige övar med Nato. Ryssland uppträder hotfullt. Gotland återmilitariseras. Det är som om järnridån och Berlinmuren aldrig hade fallit. På landstormens tid vid förrförra sekelskiftet skulle de äldsta åldersklasserna ha kallats in vid det här laget.

Nu är det lyckligtvis inte allvar, utan ett helt fredligt sommarvikariat under en månad.

Och liksom förr i tiden är jag anhängare av alliansfrihet, både när det gäller försvaret och svensk inrikespolitik.Läs ledaren