Norge erbjuder dubblad amerikansk närvaro i Nordnorge, cornucopia.cornubot.se

Norge erbjuder upp till 700 amerikanska marinkårssoldater kontinuerlig närvaro i Nordnorge för träning i ytterligare upp till fem år. Nuvarande storlek på styrkan är ca 330 personer och det är alltså en dubblad närvaro av Marinkåren i Norge.

Idag övar och underhåller 330 marinkårssoldater de amerikanska förplacerade förråden åt en marinkårsbrigad i norska Tröndelagen. Norge erbjuder nu USA en femårig förlängning av avtalet och en utökning av styrkan till 700 man. Dessa kommer inte bara förläggas till Vaernes utan även Setermoens övningsfält utanför Tromsö rapporterar Barnets Observer. […]

Det amerikanska försvaret av Norge (och även övriga Norden inklusive eventuellt Sverige) har sedan länge varit en uppgift för amerikanska marinkåren. Därav finns de förplacerade förråden i Tröndelagen, varifrån de också går att transportera relativt snabbt med tåg till t ex Gävle hamn för överskeppning till Baltikum. Läs artikel