Norge er ute av stand til å forsvare seg uten NATO-allierte. Frittalende general slakter forsvarsevnen, Verdens Gang

Generalløytnant Robert Mood sier at Forsvaret i øyeblikket ikke er i stand til å forsvare Norge mot et militært angrep fram til eventuelle NATO-forsterkninger er på plass.
– Vi er helt avhengig av NATO og våre allierte fra første dag. Vi er neppe klar til å ta imot forsterkninger når de måtte komme, og vi er dårlig forberedt på uventede overraskelser, sa den frittalende generalen da han mottok Fritt Ords Pris for 2016 tirsdag kveld…– Vi kan i 2016 ikke forsvare oss selv i et klassisk scenario til eventuelle forsterkninger ankommer, og vi vil ha store utfordringer i et utpressingsscenario,. sa Mood i takketalen. Läs artikel