Norge er blitt viktigere for USA, aldrimer.no

Flaggkommandør (p) og forsvarsekspert Jacob Børresen understreker at den store amerikanske interessen for Norge trolig er et utslag av USAs egne ønsker i nordområdene.

– Tre statsråder, flere firestjernes generaler, kongressdelegasjoner… Er ikke det ganske uvanlig?

– Uvanlig og uvanlig. Det har alltid vært slik at i NATOs historie at USAs tilstedeværelse i i Norge og Norges  nærområde har vært betinget av amerikanske verdier og prioriteringer. Nå, når Russland igjen igjen er blitt en trussel, og det igjen er fokus på det nasjonale forsvaret, da kommer amerikanerne tilbake. Mitt prinsipielle syn er at det ikke primært er av hensyn til forsvaret av Norge, men av hensyn til amerikanske interesser og prioriteringer, sier Børresen til Aldrimer.no…

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offisersforbund (NOF), synes det er påfallende at USA har sendt så mange toppolitikere og forsvarstopper til Norge. Han mener det er åpenbart at Norge og nordområdene er blitt viktigere. Så mange? Jeg hadde ikke tenkt på det på den måten. Men når du sier det, er det egentlig ikke så overraskende. Det føyer seg inn i det vi ser også i NATO-sammenheng. Det er «back to basics» og et økt fokus på nordområdene, sier Torbjørn Bongo.

Forbundslederen i Norges offisersforbund (NOF), tror ikke det er noen tilfeldighet at så mange USA-topper kommer til Norge i løpet av kort tid. Han peker på flere saker, som Andøya-nedleggingen, manglende norsk leveranse av maritim etterretning, amerikanske P-8-fly samme sted, og U.S. Marines på Værnes. Alle kan bidra til å trekke amerikansk personell hit. Samtidig har den russiske aktiviteten økt betydelig. Norge og nordområdene er blitt viktigere, uten at man nødvendigvis kan peke på en enkelt sak, mener Bongo.

– Dette bekrefter også et bilde der både Russland og nordområdene er blitt viktigere for amerikanerne. Trusselen har økt. Det synes jeg er en erkjennelse vi skal reflektere over, sier Bongo til Aldrimer.no. Läs artikel