Norge bedre tjent med EU enn NATO, aftenposten.no

Professor Iver B. Neumann ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) kastet i dag en brannfakkel inn i den norske sikkerhetspolitiske debatten. Neumann sa til NRK at Norge bør melde seg ut av NATO og inn i EU. Han hevdet at Norge «går til krig nærmest på autopilot» for å ha et godt forhold til USA, og etterlyste en grunnleggende debatt om NATO-medlemskapet. […]

Neumann mener EU i dag kunne bidratt mer til Norges sikkerhet enn NATO. Han forteller at den danske ambassadøren i Oslo nylig undret seg om hva Danmark skulle gjort uten EU da bråket om karikaturtegningene pågikk som verst.[…]

Statssekretær Espen Barth-Eide i Forsvarsdepartementet spøkte under konferansens paneldebatt at han må lytte til radio om morgenen for å vite hva han skal bruke resten av dagen på. Han uttrykte overraskelse over sin tidligere kollegas utspill. Overfor Aftenposten.no understreker Barth-Eide at det er helt uaktuelt for regjeringen revurdere medlemskapet i NATO. Han stiller også spørsmål ved Neumanns analyse av USAs interesser. – USAs interesse for nordområdene er stigende, etter å ha ligget nede i flere år. Neumanns analyse hadde vært mer treffende i 2003. Jeg er helt enig i at vi trenger nær tilknytning til EU, men jeg ser ikke hvordan det er et argument mot NATO, sier Barth-Eide. […]

NUPI-direktør Jan Egeland mener det er viktig med en grunnleggende debatt om Norges alliansetilknytning. Han synes det er rart at denne ikke er kommet tidligere. – Før følte nordmenn en trygghet av å være alliert med USA. I løpet av en generasjon er alt snudd på hodet – bortsett fra det norske ordskiftet. Vi må spørre oss selv: Hvilken alliansetilknytning tjener våre interesser og idealer best? sier Egeland. Läs artikel