Blir ny sjef for Hæren, forsvaretsforum.no

Eirik Kristoffersen (50) er i statsråd utnevnt til ny sjef for Hæren.

​Han tiltrer stillingen som sjef for Hæren fra 1. september i år. Eirik Kristoffersen er i dag sjef for Heimevernet og kommer før den tid som sjef for plan- og øvingsseksjonen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Kristoffersen har lang operativ erfaring fra Hæren og spesialstyrkene. Han er tildelt Krigskorset med sverd for innsatsen i Afghanistan i 2007 og 2008.

– Hvordan ser Forsvaret ut om ti år?

– Jeg håper at vi får et forsvar der det vi har, virker. At vi ikke snakker så mye om fremtiden, men om det vi har. At verneplikten er fundamentet. Og at vi har et forsvar med større mangfold, sa Eirik Kristoffersen i intervjuet den gang. […]

Vi intervjuet også avtroppende sjef Hæren, Odin Johannessen og Eirik Kristoffersen sammen. Da sa Kristofferesen blant annet at:

– Vi i Heimevernet kan være en sikring og gjøre mindre oppdrag, men det er Hæren som kan utgjøre en forskjell. Det er viktig at den brigaden vi har, fungerer. Og Sjøforsvaret og Luftforsvaret må være i stand til å støtte oss.