Nordiskt och arktiskt samarbete binds ihop, hbl.fi

Det gäller att inte rubba det fungerande samarbetet i det Arktiska rådet. Därför är informationen knapp om vad Finland satsar på som nästa ordförandeland. Det som är klart är att Finland tar upp aktuella nordiska projekt i Arktis i det Arktiska rådets verksamhet under ordförandeskapet.

Geopolitiken har inte hittills påverkat det Arktiska rådets arbete. Det här bedöms som en bedrift i sig mot bakgrunden av rådande globala säkerhetspolitiska spänningar där Ryssland och USA är starkt involverade. Samarbetet i det Arktiska rådet har till och med utpekats som det enda som, tack vare samarbetets praktiska natur, har kunnat fortsätta enligt uppgjorda målsättningar. Läs artikel