I EU:s globala strategi förenas realism och idealism, europainformation.fi

EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor Federica Mogherini presenterade den globala strategin för EU:s utrikes och säkerhetspolitik ”Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare Europa” för Europeiska rådet i juni. Den föregående motsvarande strategin, Europas säkerhetsstrategi, är från 2003. Det var med andra ord hög tid för en ny global strategi…

När strategin sammanställdes hade Mogherini en ledande roll med hon lyssnade också ingående till medlemsländerna och ett stort antal forskare. Finland har deltagit aktivt i att utarbeta strategin. Under beredningen lyfte Finland bland annat fram vikten av att stärka EU:s enhet och inre solidaritet samt ambitiösa mål för att fördjupa den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Finland framförde sina förhoppningar om starkare betoning på konfliktförebyggande arbete och tidigt ingripande. Finland ville också lyfta fram samarbetet i Arktis som en av prioriteterna i EU:s yttre förbindelser.

Angående relationerna till Ryssland betonade Finland vikten av dialog, men framhöll också att det finns gränser för samarbetet om inte Ryssland följer internationell rätt.

Finland anser sig ha lyckats väl i att framhålla sina målsättningar i strategin. läs artikel