Lettlands president besökte Finland – ”Finland arbetar för att minska spänningarna kring Östersjön”, presidentti.fi

President Niinistö tog upp säkerheten i Östersjöregionen som det viktigaste ämnet för diskussionen.

”Spänningarna i Östersjöregionen har ökat.  Vi har sett hur Nato placerar styrkor i de baltiska länderna. Det här är viktigt – inte bara för att garantera människors säkerhet, utan också för att stabilisera hela området. Vi hade ändå kunnat vänta oss att Ryssland skulle reagera på Natos åtgärder, och nu har vi fått se reaktioner”, sade president Niinistö med hänvisning bland annat till de Iskander-robotar som Ryssland placerat i Kaliningrad.

”Enligt min mening är all verksamhet för att minska eller stabilisera spänningarna i Östersjöregionen viktig. Finland arbetar för det”, framhöll president Niinistö. Han underströk även betydelsen av att föra en dialog med Ryssland och konstaterade att dialogen också betonades i slutdokumentet från Natos toppmöte i Warszawa i somras.

President Vējonis tog vid presskonferensen upp att Finland och Sverige deltagit i toppmötet i Warszawa.

”Lettland är helt och hållet för ett förstärkt samarbete mellan Nato och Finland och Sverige. Det var bra att Finland och Sverige deltog i toppmötet i Warszawa. Jag är säker på att samarbetet kommer att fortsätta. Mötet i Warszawa var bara startskottet”, sade president Vējonis. Läs artikel