Nordeuropeisk luftöverhöghet kommer snart att vara i händerna på Nato, yle.fi

Google-översatt.

Islands Keflavik kommer också att bli en hemmabas för finska piloter med NATO-medlemskap. […]

Det danska flygvapnets F16-jaktplan kommer att tjänstgöra på Island i sex veckor. Därefter kommer de att ersättas av en skvadron från ett annat Nato-land.

Med Nato-medlemskap måste finländska piloter också ta sin tur att övervaka och vid behov försvara önationens luftrum.

De tar emot sina beställningar från Keflavik, som ligger på Islands sydvästra spets. Det finns den största civila flygplatsen i landet och bredvid den en militärbas i ett område stängt för utomstående. Basen tillhörde Nato fram till 2006, då den administrativt överfördes till islänningar. Driften av basen är dock fortfarande helt och hållet militärförbundets ansvar, eftersom Island, med en befolkning på knappt 380 000, inte har några egna försvarsstyrkor. […]

Befälhavaren för den operativa nivån, norske överstelöjtnanten Geir Ove Øby, beskriver Finlands och Sveriges framtida betydelse för Natos luftövervakning som ”mycket stor”. I praktiken, med de nordiska ländernas kontroll, får Nato luftöverhöghet i norra Europa.

– Luftrummet är viktigt, och helheten är ännu viktigare. Förutom flygledning kan Liitoumas markstyrkor flytta genom Finland och Sverige till de norra delarna av Norge. Det är väldigt användbart på grund av den svåra navigeringen i Norge, säger Øby. Läs artikel