Nord Stream 2 Svar på skriftlig fråga 2020/21:1835 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S), riksdagen.se

Maria Nilsson har frågat mig om jag är beredd att i EU driva frågan om att avbryta Nord Stream 2. Björn Söder har frågat mig om jag kommer ta initiativ till att diskutera Nord Stream 2 när EU:s utrikesministrar sammanträder den 22 februari och om vilka åtgärder jag avser att vidta inom EU-kretsen. […]

Vid rådets möte den 22 februari fanns inte frågan om Nord Stream 2 med på dagordningen. Likväl tog jag upp Nord Stream 2 vid utrikesministermötet, i enlighet med samrådet med EU-nämnden den 19 februari. Jag kan konstatera att endast jag och ytterligare en utrikesministerkollega tog upp frågan om Nord Stream 2, samtidigt som andra utrikesministerkollegor framförde att sanktioner mot Nord Stream 2 skulle få konsekvenser för omkring 150 europeiska bolag. Läs protokollet