Nonsens om uppgiven handlingsfrihet, Mats Björkenfeldt

I Dagens Industri (22/6) skriver Sten Tolgfors och Mike Winnerstig att eftersom ”Sverige är folkrättsligt bundet att försvara EU-länderna går det inte att tala om någon reell svensk handlingsfrihet i dag”.

De låter påskina att ”Den folkrättsliga skillnaden mellan EU-fördragets artikel 42(7) och Washingtonfördragets (Natofördraget) artikel 5 är i själva verket försumbar”, vilket alltså skulle innebära att Sverige inte har någon handlingsfrihet. Detta är nonsens, någon som Rolf Andersson har förklarat på denna sajt 19/11 2015.

Jean Monnet professor Panos Koutrakos, University of London, bekräftar i EU International Relations Law (2015, s. 451 f.) Anderssons slutsatser:

”Six EU Member States are not NATO Members, namely Austria, Finland, Sweden, Ireland, Malta and Cyprus …[T]he general tenor of the CSDP [Common Security and Defence Policy, min anm.], ie its inherently limited function, its narrow reach, and the centrality of the Member States whose right to make the fundamental choices about their defence, is not called into doubt [min kurs.].”

EU kan sålunda inte tvinga Sverige att använda vapen utanför dess territorium.