Niinistö: Cirkeln av misstroende måste brytas, Hufvudstadsbladet

President Sauli Niinistö säger att den stämning av misstro som råder mellan Nato och Ryssland måste brytas.

– Utsikten att misstroendet bara växer och växer stadigt, är mycket dålig, säger president Sauli Niinistö till FNB.

– I de baltiska länderna är man rädda för Ryssland, i Ryssland känner man att Nato är ett hot. Samtidigt försäkrar både Ryssland och Nato själva att de inte hotar någon. Vi befinner oss i en cirkel av misstroende.

Niinistö säger att han presenterade tanken om förbättrad flygsäkerhet i Östersjöregionen för Rysslands president Vladimir Putin som en del av strävan att förbättra tilliten. I Ryssland har man kallat initiativet för ”Niinistö-avtalet”, vilket Niinistö inte har något emot…

Niinistö sade att andan under gårdagens möte, trots hårda uttalanden, var bättre än under det senaste mötet i april. Den avgörande mätaren för framsteg är trots det fortfarande hur fredsavtalet i Ukraina verkställs.

– Om man talar mer omfattande om lugna ned situationen så är det Minsk-avtalet som kommer att vara mätaren för det under de kommande månaderna. Läs artikel