Bara SD stödjer rekryteringskontor i Luleå, Roger Richthoff och Mikael Jansson , Norrbottens Kuriren

Vi i Sverigedemokraterna har under en följd av år kritiserat följderna av den stora personalförsörjningsreform som innebar att värnpliktsutbildningen övergavs. En av följderna av övergången har förutsägbart nog blivit att vi har fått dras med stora svårigheter att rekrytera tillräckligt många intresserade soldater för att kunna fylla upp organisationen. Det finns många skäl till detta, men det är allmänt känt att Försvarsmakten har stora svårigheter med att få nyrekryterade soldater att stanna kvar under längre tid i yrket…

När den här debattartikeln publiceras har den slutliga omröstningen i frågan just hållits i riksdagens kammare och resultatet blev precis förväntat: övriga partier motsatte sig vårt förslag om ett rekryteringskontor i Luleå. Det här är en tråkig utveckling som kommer att leda till att möjligheterna att bedriva effektiv rekrytering bland norrländska ungdomar försvåras. Om vi ska ta det nya personalförsörjningssystemet på allvar så krävs det konkreta åtgärder för att underlätta rekryteringen. Läs artikel