Neutraliteten som livslögn, Thomas Engström i SvD

…I takt med att Sverige börjar vakna inför den nya, isande hotbilden kommer debatten om medlemskap att ta fart på allvar. Det är inte en dag för tidigt. Kan en demokrati föra krig? Aldrig någonsin om den står ensam i stormen. Artikeln i SvD.